Sabtu, 22 November 2014

JOB SHEET sejarah pendidikan islam


JOB SHEET
(TUGAS MAHASISWA)

Mata Kuliah                        : Sejarah Pendidikan Islam
Prodi/ Smt                          : PAI / 3
 Hari, Tgl                               : Ahad, 23 Nopember 2014


No
Pengertian
Keterangan Referensi
Model Pendidikan
Corak Pendidikan
12
3

Ket.                                                                                                                                                                                                                       
Tugas ini dikerjakan secara kelompok, maksimal 5 Mahasiswa per kelompok                                                                                   
Dikerjakan dengan teknik tulis tangan
Dapat dikerjakan di Perpustakaan, dengan meminta tanda tangan petugas perpustakaan                                                                                Minggu, 16 November 2014

FORMULIR KETERAMPILAN KOMPUTER


FORM CALON PESERTA
 PROGRAM KETERAMPILAN KOMPUTER


Yang bertanda tangan di bawah ini:


_________________________________________________

_____________________
(Nama Lengkap)
(NIM)

________________________________________________________________________
(Prodi dan Semester)
                                   
Mengajukan permohonan agar dapat menjadi peserta dalam mengikuti Program Keterampilan Komputer STAI Bunga Bangsa Cirebon tahun akademik 2009/2010

Program keterampilan yang diikuti adalah:

Pilihan I
Ms. Word

Pilihan I
SPSS
Pilihan II
Ms. Excel

Pilihan II
Corel Draw
Pilahan III
Ms. PowerPoint

Pilahan III
Photo Shop

beri tanda ΓΌ pada pilihan kotak yang sesuai di atas
..........................., .......................................................
Calon Peserta

__________________________________________

*) coret yang tidak perlu


Formulir ini dapat di download di alamat:
http://bungabangsacirebon.blogspot.com